• Slovenščina
  • Italiano
  • English

Biological section

Kemija + biologija = jamstvo za boljši jutri. Po končanem petletnem šolanju dijaki pridobijo znanja in spretnosti, ki jim omogočajo takojšnjo zaposlitev ali pa nadaljnji študij na vseh fakultetah – tako tehničnih kot humanističnih.

Učenje predmetov, kot so organska in anorganska kemija, biokemija, okoljska fizika, biologija, mikrobiologija in tehnologije nadzora okolja, je osnova k zavedanju pomena znanosti za ekonomsko rast in trajnostni razvoj v celotnem evropskem prostoru.

Dijaki kemijsko-biološkega oddelka se naučijo vrednotenja sveta, kar vodi v učinkovito uporabo pridobljenega znanja.