• Slovenščina
  • Italiano
  • English

Projekt H2O, o lastnostih in pomenu vod

Contenuto in: 

V šolskem letu 2018/19 poteka na naši šoli projekt H2O, ki predvideva različne medpredmetne dejavnosti o lastnostih vode in njenem pomenu za človekovo življenje.
V sklopu tega projekta smo oktobra 2018 v sodelovanju s Tehniškim polom Cankar-Zois-Vega iz Gorice in italijanskim Državnim tehniškim zavodom ITS Fabiani iz Trsta razpisali literarni, likovni in foto-video natečaj na temo VODA KOT NAVDIH LEPEGA IN DOBREGA, KOT IZVIR MISLI, SANJ, VODA KOT TEMELJNI GRADNIK SLEHERNEGA ŽIVLJENJA NA ZEMLJI IN V VESOLJU. Razpis natečaja, ki ga je grafično oblikovala prof. S. Kante, je namenjen dijakinjam in dijakom vseh letnikov sodelujočih zavodov in je objavljen na naši spletni strani.
Na Stefanu smo si uvodno predstavitev projekta profesorice in profesorji verouka in literarnih predmetov K. Semi, I. Jelerčič, P. Pettirosso, H. Pertot in T. Sussi zamislili na nekoliko drugačen, za dijake bolj zanimiv način. Da bi jih globlje ozavestili o večpomenskosti vode, smo septembra in oktobra 2018 organizirali veččutno delavnico.
Dijaki so najprej poslušali glas vode - morja, rek in zapisali svoja občutja. Nato so poslušali razna literarna besedila, pesmi in pripovedi na temo vode v slovenskem in italijanskem jeziku. V tem delu delavnice je bil poudarjen literarni, simbolni in religiozni pomen vode, dijaki so vodo spoznavali kot vir življenja, a tudi smrti in očiščenja.
Sledil je ogled kratkega videa, ki je prikazoval čisto in bistro vodo, onesnaženo vodo in tudi njeno uničevalno moč. Dijake so še posebej pretresli hudi prizori o pomanjkanju pitne vode v raznih predelih sveta in o naravnih katastrofah, za katere je večkrat kriv tudi človek, ki brezvestno posega v naravo in ruši njeno ravnotežje.
Da bi pa dijaki začutili vodo z vsemi čutili, smo jim profesorji na začetku delavnice ponudili slano hrano, tako da so po enourni delavnici začutili potrebo po sveži, osvežilni vodi in na lastni koži izkusili nezamenljivo vrednost vode.
Dijaki so nato o ponujeni temi sproščeno razpravljali in likovno ali besedno upovedili svoje  misli in občutja. Nastali so tako pomenljivi likovni in besedni zapisi, ki jih bomo pri nadaljnjih dejavnostih našega projekta o vodi še dodatno ovrednotili.
Veččutna delavnica se je dijakom zdela zelo zanimiva, saj je bila drugačna od običajnih šolskih ur. V njej so dijaki na drugačen način spoznavali literarni, filozofski, religiozni in eksistenčni pomen vode, predvsem pa vodo kot naravni vir, ki ga je potrebno (za)ščititi in ohranjati.

Za veččutno delavnico: K. Semi, I. Jelerčič in P. Pettirosso