• Slovenščina
  • Italiano
  • English

La scuola

Državni poklicni zavod za industrijo in obrt Jožef Stefan je postal upravno samostojen v začetku šolskega leta 1978/79. Dotlej je namreč deloval v okviru italijanskega poklicnega zavoda Luigi Galvani. 8. maja 1982 je bila šola poimenovana po znanem slovenskem fiziku Jožefu Stefanu (1835 - 1893). S šolskim letom 2010/11 pa se je s šolsko reformo začel prehod iz poklicne v tehniško smer.

Izobraževanje na tehniškem zavodu nudi dijakom in dijakinjam možnost, da si pridobijo, poleg kakovostnega splošnoizobraževalnega znanja, tudi poglobljeno znanstveno, tehnično in tehnološko znanje, kakršnega zahteva hitro spreminjajoči se svet.

Šola nudi tri izobraževalne programe in sicer: Elektrotehnika in elektronika – podsmer Elektronika, Mehanika, mehatronika in energija – podmer Mehanika in mehatronika ter Kemija, materiali in biotehnologije – podsmer Okoljske biotehnologije.

V šolskem letu 2013-14 skrbimo za vsesplošni razvoj 105 dijakov, pri čemer posvečamo posebno pozornost jezikom. Slovenščina ima v tem vidiku prav posebno vlogo: ob sporazumevalni zmožnosti in strokovno-znanstvenem izrazoslovju spodbujamo mlade člane naše skupnosti k literarno-estetskemu čutenju v širšem procesu kulturne, osebne in družbene rasti.