• Slovenščina
  • Italiano
  • English

Quadro orario

Mehanika, mehatronika in energija

Podsmer – Mehanika in mehatronika

Namen izobraževalnega programa Mehanike in mehatronike je vzbujanje zanimanja in usmerjanje v študij mehanskih ved. V tem sklopu rešuje strojni tehnik raznovrstne tehnološke in tehniške probleme s smotrno uporabo osvojenega osnovnega strokovno- teoretičnega in praktičnega znanja.

Quadro orario1° cl2° cl3° cl4° cl5° cl
Lingua e letteratura slovena44444
Lingua e letteratura italiana44444
Lingua inglese33333
Storia22222
Matematica44333
Complementi di matematica--11-
Diritto ed economia22---
Scienze della Terra e Biologia22---
Fisica33---
Chimica33---
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica33---
Tecnologie informatiche3----
Scienze e tecnologie applicate-3---
Meccanica, macchine ed energia--444
Sistemi e automazione--433
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto--555
Disegno, progettazione e organizzazione industriale--345
Scienze motorie e sportive22222
Religione Cattolica o attività alternative11111
Totale complessivo ore settimanali3636363636

Ob splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljih doseže strojni tehnik naslednje kompetence:

  • pozna tehnološke materiale, stroje, tehnike obdelave in upravljanje CNC strojev;
  • pozna moderne tehnike grafičnega uprizarjanja;
  • razvija sposobnost smotrnega načrtovanja, izdelave in kontrole naprav in izdelkov ter obravnave proizvodnega procesa s tehnološkega, ekonomskega in kakovostnega vidika;
  • spoznava pomen avtomatizacije v proizvodnji in osnovne funkcijske komponente pri postopkih vodenja, kontrole in izboljšanja procesov;
  • sposoben je dosledno upoštevati predpise o varnosti pri delu in varstvu okolja;
  • zna voditi in nadzorovati proizvodnjo, argumentirati opravljeno delo, urejevati in dopolnjevati tehniško dokumentacijo.

Po opravljenem državnem izpitu se strojni tehnik lahko zaposli v podjetjih, ustanovah in obrtniških delavnicah, ustanovi lastno podjetje ali pa nadaljuje študij na katerikoli fakulteti.