• Slovenščina
  • Italiano
  • English

Novice

Novembrski prazniki

V: 

Po sklepu Zavodnega sveta ne bo pouka v petek, 2. novembra 2018. V šolo se vrnemo 5.11.18.

Na šoli Stefan dvoletni projekt Erasmus+ s švedsko šolo iz mesta Örebro

V: 

Na šoli Stefan je v polnem teku dvoletni projekt Erasmus+ s švedsko šolo iz mesta Örebro
V letošnjem šolskem letu je stekel dvoletni Evropski projekt Erazmus +,  pri katerem bodo sodelovali dijaki tretjega, četrtega in petega letnikov biokemijskega oddelka pod mentorstvom profesorjev Čok, Milanič, Pasarit in Sussi. Naslov projekta je Biokemija med dvema državama podobnosti in različnosti (Biochemistry among  Two Countries, Sililarities versus Diversities) in predvideva več faz: pripravljalna je stekla že v šolskem letu 2017-2018 z obiskom švedskih profesorjev in delovnimi sestanki in številnimi Skype srečanji, operativna faza pa z letošnjim septembrom, ko smo izvedeli, da je bil projekt odobren kot Erasmus + projekt. V začetku meseca novembra bodo prišli švedski dijaki na enotedenski obisk.

EKSKURZIJA NA VRH SV. MIHAELA

V: 

V okviru projekta Spomini/Memorie 2018, ki ga organizira Kulturni center Lojze Bratuž iz Gorice in pri katerem sodelujemo kot partnerji, so se  dijaki 4. E, 4. M in 4. KB dne 17. 10. 2018 udeležili ekskurzije v Doberdob in na Vrh sv. Mihaela. S prof. Dariom Frandoličem so si na kraju, ki mu pravijo Gradina nad Doberdobom, najprej ogledali kraško območje Doberdobske planote, kjer je tekla frontna črta in kjer  so se odvijali krvavi boji med Italijo in Avstrijo na tem delu soške fronte.
Z Gradine je namreč lep razgled na območje, kjer so avstrijske čete postavile obrambni pas, da bi zaustavile prodor italijanskih čet. Od tod je avstrijski poveljeniški štab nadzoroval široko območje, ki je segalo od Tržaškega zaliva do Furlanske nižine, vzpostavil je  uspešen sistem višinskih kot za obrambo in tri obrambne linije, tako da je celih 18 mesecev uspešno zaustavljal prodiranje italijanske vojske. 
Nato so si dijaki ogledali Vrh sv. Mihaela, ki so ga italijanske čete po srditih bojih zavzele avgusta leta 1916. Takrat se je porušil sistem kot,  avstrijske čete so se morale umakniti na Dol, kjer se je fronta ustalila do 12. soške bitke, ko so združene avstrijske in nemške čete izvedle ofenzivo pri Kobaridu oktobra leta 1917.
  V drugem delu ekskurzije so si dijaki v prostorih Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici ogledali razstavo Begunske zgodbe od Bovca do Devina. Prof. Frandolič je povedal, da so se prebivalci vasi, ki so ležale ob frontni črti, morali umakniti v zaledje, včasih tudi globoko v notranjost Avstro-Ogrske oziroma  v severno Italijo. Umakniti se je bilo teba na hitro, pripraviti skrinje z najnujnejšim in naložiti na vozove z živalsko vprego. Življenje beguncev je bilo težko, higienske razmere v taboriščih so bile slabe, preganjale so jih bolezni in lahkota.
Ekskurzija v Doberdob in na Vrh sv.Mihaela sodi v okvir projekta RAZISKUJEM IN VSTOPAM V ZGODOVINO iz Vzgojno-izobraževalnega načrta za triletje 2018-2021.
Prof. Bruna Cijak, koordinator projekta

Napovedana stavka za petek, 26. oktobra 2018

V: 

Zaradi napovedane stavke učnega in neučnega osebja v petek, 26. oktobra 2018 ne moremo zagotoviti rednega pouka.

Volitve predstavnikov staršev v razredne svete

V: 

V četrtek, 25. oktobra 2018, ob 18.00 uri, bodo potekala srečanja z razredniki, ki bodo predstavili stanje razreda in posredovali navodila ter gradivo za volitve predstavnikov staršev v razredne svete. Volitve bodo potekale od 18.30 do 19.30.

Strani