• Slovenščina
  • Italiano
  • English

Edina stalnica so spremembe

Edina stalnica so spremembe

Štefani in Štefke smo uspešno zaorali ledino v novo šolsko leto. Šola je drugačna, veliko je svežih obrazov, ki se še previdno ozirajo okrog sebe in se jih takoj loči od ostalih, ki se že samozavestno sprehajajo po hodnikih.

Poleg novih in modrejših starih obrazov pa je na šoli še veliko drugih novosti. Najbolj sveža novica je vsekakor, da imamo letos dve šoli. Ja, kar dve. Staro in novo na Via Battisti. Nova lokacija je, kot vsaka novost, vzbudila različne odzive. V nas profesorjih je zdramila športno – zeleno stran. Kako? Iz ene na drugo šolo se profesorji sprehodimo. Tako poskrbimo za svojo fizično pripravljenost, okolje in, najpomembnejše, ker fizična aktivnost ugodno vpliva na splošno počutje, se upam trditi, da smo profesorji še boljše volje kot navadno, dobra volja pa, saj vemo, je virus, ki se hitro širi.

Torej, imamo dve šoli, vendar to nikakor še ni vse. Poleg tega, letos namesto papirnatih dnevnikov uporabljamo elektronskega in še, naš asortiman poklicev smo obogatili za poklic grafika in dizajnerja. Morda nas je prav njihova kreativna energija spodbudila k ustanovitvi novinarskega krožka znotraj katerega bodo dijaki z oblikovanjem člankov vse novosti, zanimivosti in kreativnost svojih sošolcev vestno predstavljali na spletni strani šole. Naša šola je jezikovno izjemno bogata, na njenih hodnikih odmevajo različni jeziki in dialekti. Prav zato bo tudi naš spletni novičnik napisan s peresom različnih jezikov. Brali boste lahko, seveda, slovenski jezik, poleg njega pa še italijanski in angleški, presenetimo pa vas morda še s prispevki v različnih dialektih.

DIZ Jožef Štefan pogumno in dobesedno stopa v korak s časom, tako z vidika koriščenja moderne tehnologije, kot ekoloških trendov in začenja z izražanjem svoje kreativne plati. Leto ima za nas zagotovo na zalogi še veliko prijetnih presenečenj, zanimivih dogodkov in izkušenj o katerih vam dijaki začenjajo poročati 3, 2,1 zdaj!

Okraševanje novih učilnic