• Slovenščina
 • Italiano
 • English

Elektronski vpis dijakov: navodila za starše

(izvleček iz ministrske okrožnice št. 22 z dne 21. 12. 2015)

Za vpis v elektronski obliki so starši dolžni:

 • izbrati šolo tudi s pomočjo spletne strani »Scuola in Chiaro«.
  Letos, da bi pripomogli zavestni izbiri šole, imajo starši na razpolago dostop do poročila o samoocenjevanju (it. rapporto di autovalutazione - RAV) na spletni strani »Scuola in Chiaro«. Poročilo nudi informacije o kakovosti šolskih dejavnosti s pomočjo samoevalvacije temeljnih kazalnikov in primerjalnih podatkov, ki nakazujejo prednosti in cilje izboljšanja, ki jih želi posamezna šola doseči v naslednjih letih. Omenjeno poročilo je sestavljeno na podlagi različnih nivojev poglobitve: od splošnega profila samoocenjevanja do analize prednosti in slabosti šole z določenimi podatki in analizami;
 • prijaviti se na spletni strani www.iscrizioni.istruzione.it, na katero vpišejo svoje osebne podatke in sledijo navodilom. Funkcija, ki omogoča prijavo, bo na razpolago od 15. januarja 2016 (od 8. ure dalje);
 • izpolniti prošnjo v celoti prek spletnega obrazca od 22. januarja 2016 (od 8. ure dalje);
 • poslati prošnjo za vpis na izbrano šolo s sistemom »Vpisi online«, ki je dosegljiv na spletni strani Ministrstva za šolstvo, univerzo in raziskovanje oziroma na spletni strani www.iscrizioni.istruzione.it.
  Sistem »Vpisi online« takoj pošlje elektronsko sporočilo s potrdilom o uspešno oddani prošnji ali o spremembah v prošnji za vpis. Starši lahko vedno sledijo postopku oddaje prošnje prek temu namenjene spletne funkcije.
  Spletni obrazec je prilagojen določilom na področju starševstva Zakonodajnega odloka št. 154 z dne 28. decembra 2013, ki je spremenil člene 316, 337 ter in 337 quater civilnega zakonika1.
  Na podlagi navedenih določil se morata oba roditelja strinjati s prošnjo za vpis. Zato oče/mati izjavi, da je odločitev o vpisu v skladu z določili civilnega zakonika, ki zahtevajo soglasje staršev. Opozarjamo, da se pri izpolnjevanju prošnje upoštevajo določila odloka predsednika republike št. 445 z dne 28. decembra 2000 »Enotno besedilo o zakonskih določilih na področju upravne dokumentacije«.
  Podatki, ki jih vsebuje prošnja za vpis, veljajo za nadomestno izjavo v izvajanju 46. člena zgoraj navedenega odloka predsednika republike. Poleg tega opozarjamo, da določila 75. in 76. člena tega odloka lahko v primeru lažnih izjav privedejo do izgube določenih pravic in do posledic na področju upravnega in kazenskega prava.


_______________________________________________
1 Prvi odstavek 316. člena civilnega zakonika
Odgovornost staršev
Odgovornost pripada obema roditeljema, izvajata jo v dogovoru skladno s sposobnostmi, nagnjenji in željami otroka. Starši z dogovorom določijo kraj otrokovega stalnega prebivališča.

Tretji odstavek člena 337-ter civilnega zakonika
Ukrepi, ki zadevajo otroke.
Odgovornost pripada obema roditeljema. Pomembnejše odločitve, ki zadevajo izobrazbo, vzgojo, zdravje in izbiro prebivališča otroka sprejemata roditelja v dogovoru skladno s sposobnostmi, nagnjenji in željami otrok. Sodnik lahko določi, da vsakemu od staršev pripada posamezna odgovornost za odločitve rutinskega značaja. Če se eden od staršev ne drži zapovedanih pogojev, bo sodnik to ocenil tudi za morebitno spremembo skrbništva.

Tretji odstavek člena 337 quater civilnega zakonika
Skrbništvo, zaupano enemu od staršev in ugovor zoper skupno skrbništvo.
Če ni sodnik drugače določil, izvaja roditelj, ki ima izključno skrbništvo nad otroki, izključno starševsko odgovornost v skladu s sodniško odločitvijo. Če ni drugače določeno, sprejemata oba roditelja odločitve, ki so za otroke najpomembnejše. Roditelj, ki mu ni zaupano skrbništvo, ima pravico in dolžnost, da skrbi za izobrazbo in vzgojo otrok in ima pravico, da se pritoži na sodišče, če meni, da odločitve lahko škodijo interesu otrok.