• Slovenščina
  • Italiano
  • English

H2O delavnica

V: 

V soboto, 1.decembra, so se dijaki tretjih razredov učili ustvarjati intervju in anketo z novinarjem Andrejem Černicem. Preko igre, predavanja o izvedbi intervjuja in ankete ter pogleda v zgodovino novinarstva, praktičnih vaj in sodelovanja po skupinah, so dijaki začrtali delo, ki ga bodo opravili v teku šolskega leta. Izbrali so tematike vezane na vodo, ki bi jih radi poglobili in o katerih bi radi govorili z izvedenci.