• Slovenščina
  • Italiano
  • English

ODPRTJE RAZSTAVE O ŽENSKI TOPONOMASTIKI

V: 

Predstavaniki dijakov in profesorjev so se v sredo, 31. 10., ob 13.30  zbrali na hodniku v drugem nadstropju, kjer je potekala krajša slovesnost ob uradnem odprtju razstave o ženski toponomastiki toponomastiki v Sloveniji.  V imenu ravnatelja je spregovoril njegov namestnik prof. Tomaž Sussi, ki je poudaril pomen ozaveščanja vprašanja o enakopravnosti med spoloma. Zelo pogosto namreč pozabljamo, kolikšen je bil delež umetnic, znanstvenic, političark ter socialnih in kulturnih delavk za razvoj naše civilizacije.
Na odprtje razstave je bila povabljena tudi njena avtorica prof. Elena Cerkvenič, ki se je zavodu Stefan zahvalila, da v tem šolskem letu gosti razstavo, ki je sicer sad ne samo njenega dela, ampak zavzetosti velikega števila prostovoljk in prostovoljcev.

Dijaki si bodo v naslenjih tednih v spremstvu profesorjev slovenščine in zgodovine podrobneje ogedali razstavo, ki bo do  konca šolskega leta  pričevala o zavzetosti našega tehniškega zavoda, da se udejanja enakopravnost med spoloma kot splošna vrednota ter priznavajo dosežki zaslužnih slovenskih žensk na znanstvenem, tehnološkem, družbenem in kulturno umetniškem področju.

S to pobudo želimo dati svoj prispevek prizadevanju, da se v Trstu še kaka ulica ali zelenica poimenuje po slovenskih uglednih ženskah, potem ko so leta 2015 poimenovali zelenico pri Svetem Jakobu po slovenski partizanki Mariji Bernetič.

Razstava bo odprta tudi zunanjim obiskovalcem v dopoldanskem času s predhodno najavo.

 

 

Sledi uvodni govor prof. Tomaža Susiča ob otvoritvi razstave na naši šoli:

Dovolite mi, da v imenu ravnatelja pozdravim vse prisotne: predstavnike dijakov, profesorje, organizatorko razstave, prof. Eleno Cerkvenič.

“Ona ne bo zmogla, je deklica.”
“Fantje so fizično močnejši od deklet.”
“Kako je priden in inteligenten, ona pa je prav lepa.”
“To ni šport za ženske.”
“Zate je različno, ti si ženska!”
“Jaz dobro vem, kaj hočejo ženske!”
Take in podobne komentarije slišimo žal vsak dan. In to kljub temu, da pravimo, da živimo v času in v takem delu sveta, kjer imajo ženske enake pravice kot moški. S tem si polnimo usta, vemo pa, če se le malo zamislimo, da je treba prehoditi še precej poti.
Močan in vztrajen seksizem je tako zelo prisoten v našem vsakdanjem življenju, in nam ga prodajajo kot nekaj navadnega, vsakdanjega, celo modernega, da včasih pozabljamo, da izhaja iz nasilja, agresije, poniževanja, razčlovečenja. Prejšnji teden smo v nekem razredu obravnavali elemente uspešnega oglaševanja in opazovali, da namesto da bi poveličevali pomembne ženske like in jih prikazovali kot zgled za vse človeštvo, je v resnici ženski lik vse preveč prikazan le kot predmet poželenja, z veliko mero seksizma in stereotipiziranja.
Dovolite mi, da se z vami malo poigram. Ne zamerite, če se bom posvetil predvsem anglosaškemu svetu, a kot profesor angleščine mi je ta nekoliko bolj poznan. Koliko izmed vas pozna ta imena?
Florence Nightingale.
Elizabeth Blackwell.
Emily Murphy.
Dorothy Hodgkin.
Margaret Heafield.
Lahko prosim iskreno poveste ali dvignete roko, če ste že kdaj slišali ta imena?
Kot sem predvideval, skoraj nihče jih ne pozna. In vendar so to izredne ženske, ki bi jih morali vsi poznati:
Florence Nightingale je bila britanska prostovoljna medicinska sestra, ki je v Krimski vojni popolnoma zrevolucionirala način zdravljenja ranjencev, saj je preprečevala okužbe s čiščenjem, prezračevanjem in s dezinfekcijo kanalizacije. Skratka, svet je seznanila s pomenom higiene in tako rešila na milijone, pravzaprav milijarde ljudi.
Elizabeth Blackwell je bila prva diplomirana zdravnica v Ameriki. Prva, ki je bila vpisana v angleški zdravniški register. Torej prva, ki je podrla socialne ovire in odprla pot ženskam, da so se lahko vpisovale na zdravniške fakultete. Če imamo danes odlične zdravnice, gre del zasluge tudi njej.
Emily Murphy, prva ženska sodnica v Britanskem imperiju, in sicer v Kanadi. Z drugimi 4 aktivistkami se je leta 1927 borila proti zastarelemu in neverjetno krivičnemu kanadskemu zakonu, ki je trdil, da “ženske niso osebe”.
Dorothy Hodgkin, angleška kemičarka in nobelovka, ki je potrdila strukturo penicilina in vitamina B12, kasneje pa še razvozlala kompleksno zgradbo insulina. Za razvoj zdravstva neprecenljivo.
Margaret Heafield pa je leta 1969 vodila Oddelek za softwesko inženirstvo (izraz, ki ga je sama skovala) pri ameriški vesoljski agenciji NASA in razvila tudi softwer za upravljanje vesoljskih raket Apollo. Brez nje bi človek nkoli ne stopil na Luno.
Prave velikanke v zgodovini človeštva.
Priznam. Nalašč sem izbral imena, za katere sem slutil, da jih žal ne pozna veliko ljudi. Poleg teh pa bi lahko omenil celo serijo bolj znanih imen, ki pa jih vseeno po krivici ne uvrščamo med najbolj pomembne osebe na znanstvenem, tehnološkem, družbenem in kulturno umetniškem področju. Vedno prednjačijo moška imena. Pa vendar:
romani Jane Austen so še danes med najbolj branimi angleškimi knjigami, veliko bolj kot romani marsikaterega moškega pisca; Marie Curie, prva nobelovka, celo v dveh kategorijah, za zasluge v kemiji in pri študiju radioaktivnosti; Eleanor Roosevelt, žena ameriškega predsednika, ki je izpisala Deklaracijo o človeških pravicah pri Združenih Narodih; Amelia Earhart, prva ženska, ki je kot pilot preletela Atlantik; Valentina Tereshkova, prva astronavtka, ki je pri 26. letih obšla Zemljo kar 48-krat in tako dobesedno osmešila moško ameriško konkurenco, ki je v vesolju skupno obšla Zemljo le 36-krat; Rita Levi Montalcini, italijanska nobelova nagrajenka za medicino in dosmrtna senatorka; in nenazadnje Malala Yousafzai, pakistanska nobelovka, ki se je pri 17. letih borila za pravico do študija žensk in zaradi tega prejela od Talibanov strel v glavo.
In zaslužnih žensk, ki so se posebno odlikovale na znanstvenem, tehnološkem, družbenem in kulturno umetniškem področju, imamo seveda tudi v slovenskem prostoru. Kar veliko jih je. In trdno verjamemo, tako kot pobudnica, prof. Elena Cerkvenič, da je poimenovanj po teh uglednih likih v toponomastiki še premalo.
Leta 2015 je prof. Cerkvenič, s pomočjo številnih prostovoljcev in prostovoljk, pripravila razstavo, ki je nastala iz želje, da bi ovrednotili delež priznanih in uglednih slovenskih žensk pri razvoju slovenske kulture in družbe. Z razstavo se je prof. Cerkvenič vključila v projekt vsedržavnega društva Toponomastica femminile (Ženska toponomastika) s sedežem v Rimu, in tako omogočila vidljivost doprinosu žensk, ki so se v polpretekli zgodovini uveljavile kot pesnice, pisateljice, znanstvenice, kot socilane in kulturne delavke. Vsi pobudniki upamo, da bo tržaška občinska komisija za toponomastiko poimenovala kako ulico po uglednih Slovenkah. Zaenkrat so poimenovali zelenico pri Svetem Jakobu po senatorki Mariji Bernetič, prejšnja občinska uprava pa je tudi odobrila poimenovanje zelenice pri Svetem Ivanu po tržaški pisateljici Marici Nadlišek Bartol. Upamo, da bo temu sledilo še kako drugo poimenovanje.
Zadovoljni smo, da lahko s pomočjo razstave odkrijemo slovensko žensko toponomastiko in še bolj zadovoljni smo, da lahko tako razstavo gostimo na šoli, saj trdno verjamemo, da je enakopravnost med spoloma vrednota, ki jo moramo prav v šolskih klopeh učiti in uveljavljati prečno pri vseh predmetih. Ponosni in hvaležni smo, da lahko to storimo tudi z razstavo, ki jo bo do konca leta gostila naša šola. Hvala.