• Slovenščina
  • Italiano
  • English

Ravnateljev odlok o razpisu mest za učno osebje, ki je bilo premeščeno ali nameščeno na območni seznam učnega osebja za šole s slovenskim učnim jezikom v tržaški pokrajini