• Slovenščina
  • Italiano
  • English

Predavanje “Vodna oskrba mesta Trst skozi stoletja in projekt HYDROKARST”

V: 

V okviru projekta H2O so dijaki vseh drugih razredov dne 24.10.2018 sledili predavanju izvedenca za vodno oskrbo g. Paola Sossija. Najprej jim je predavatelj spregovoril o problemu pomanjkanja vode za mesto Trst in okolico v raznih obdobjih, predvsem v se je osredotičil na 19. in 20. stoletje. V drugem delu jim je predstavil projekt HYDROKARST. Glavni cilj projekta je usklajeno upravljanje in zaščita vodonosnika Reka-Timava preko količinskega in kakovostnega spremljanja podzemnih voda in območja matičnega Krasa. Rezultati izvajanja projekta so vzpostavitev enotne georeferencirane podatkovne baze hidrodinamičnih, hidrokemijskih in bioloških podatkov, enotnih kartografskih podlag, sklenitev protokolov o sodelovanju in določitev ukrepov za promocijo in uresničenje sistemov za zmanjšanje onesnaževalnih emisij, predvsem tistih, ki se nanašajo na pitno vodo, razvoj sistemov skupnega poseganja v nujnih primerih, oblikovanje skupnih strategij za preprečevanje in zmanjševanje tveganj, promocija posegov za varčevanje z vodo, učinkovito upravljanje vodovodnega omrežja in izboljšanje kakovosti pitne vode. V zvezi s tem jim je pokazal dokumentarec.
prof. Alenia Zobec