• Slovenščina
  • Italiano
  • English

Predmetnik

Grafika in Dizajn

Predmetnik1. r2. r3. r
Jezikovno-izrazno področje
Slovenski jezik in književnost444
Italijanski jezik in književnost444
Angleščina333
Telesna vzgoja222
Znanstveno-matematično področje
Matematika333
Vede o Zemlji22-
Fizika22-
Zgodovinsko in družbeno-ekonomsko področje
Zgodovina in zgodovina umetnosti222
Upravljanje projektov in podjetja--2
Verouk ali alternativne dejavnosti111
Tehnično poklicno področje
Tehnike fotografije in digitalne ilustracije33-
Tehnike zajemanja in urejanja video posnetkov--3
Informatika222
Web design333
Tehnike in tehnologije digitalnega tiska333
Tehnike in strategije sporočanja--2
3D-grafika in animacija222
Skupaj – tedensko363636