• Slovenščina
  • Italiano
  • English

Predmetnik

Mehanika, mehatronika in energija

Podsmer – Mehanika in mehatronika

Namen izobraževalnega programa Mehanike in mehatronike je vzbujanje zanimanja in usmerjanje v študij mehanskih ved. V tem sklopu rešuje strojni tehnik raznovrstne tehnološke in tehniške probleme s smotrno uporabo osvojenega osnovnega strokovno- teoretičnega in praktičnega znanja.

Predmetnik1. r2. r3. r4. r5. r
Slovenski jezik in književnost44444
Italijanski jezik in književnost44444
Angleščina33333
Zgodovina22222
Matematika44333
Izbrana poglavja iz matematike--11-
Pravo in ekonomija22---
Vede o Zemlji in biologija22---
Fizika33---
Kemija33---
Tehnologije in tehnike grafičnega upodabljanja33---
Informacijske tehnologije3----
Uporabne znanosti in tehnologije-3---
Mehanika, stroji in energija--444
Sistemi in avtomatizacija--433
Mehanske tehnologije v proizvodnji--555
Risanje, načrtovanje in organizacija v industriji--345
Telesna vzgoja22222
Katoliški verouk ali alternativne dejavnosti11111
Skupaj – tedensko3636363636

Ob splošnih vzgojno-izobraževalnih ciljih doseže strojni tehnik naslednje kompetence:

  • pozna tehnološke materiale, stroje, tehnike obdelave in upravljanje CNC strojev;
  • pozna moderne tehnike grafičnega uprizarjanja;
  • razvija sposobnost smotrnega načrtovanja, izdelave in kontrole naprav in izdelkov ter obravnave proizvodnega procesa s tehnološkega, ekonomskega in kakovostnega vidika;
  • spoznava pomen avtomatizacije v proizvodnji in osnovne funkcijske komponente pri postopkih vodenja, kontrole in izboljšanja procesov;
  • sposoben je dosledno upoštevati predpise o varnosti pri delu in varstvu okolja;
  • zna voditi in nadzorovati proizvodnjo, argumentirati opravljeno delo, urejevati in dopolnjevati tehniško dokumentacijo.

Po opravljenem državnem izpitu se strojni tehnik lahko zaposli v podjetjih, ustanovah in obrtniških delavnicah, ustanovi lastno podjetje ali pa nadaljuje študij na katerikoli fakulteti.