• Slovenščina
 • Italiano
 • English

Pravilniki

Zavodski pravilnik

Zavodski pravilnik obravnava naslednja poglavja:

 • Zborni organi
 • Učno osebje
 • Upravno osebje
 • Šolski sodelavci
 • Dijaki
 • Starši
 • Šolski laboratoriji
 • Varnostni predpisi
 • Sporočanje
 • Dostop javnosti
 • Hišni red

Zavodski pravilnik v formatu PDF

Statut dijakinj in dijakov

Statut dijakinj in dijakov srednjih šol v 4. členu določa, da vsak zavod odobri Disciplinski pravilnik, ki podrobno navaja, »katero ravnanje se lahko obravnava kot disciplinski prekršek z ozirom na dolžnosti, ki so navedene v 3. členu statuta, na normalne odnose v šolski skupnosti in na specifične razmere vsake šole«.

Statut v formatu PDF 

Zaščita zasebnih podatkov

Informacije v smislu zakonskega odloka št. 196 z dne 30. junija 2003 (Kodeks o zaščiti osebnih podatkov)

Informacije o zaščiti osebnih podatkov formatu PDF

Dogovor o vzgojni soodgovornosti

Dogovor o vzgojni soodgovornosti, ki ga predvideva OPR št. 235 z dne 21. novembra 2007, v sintetični obliki ponazarja spoštovanje pravic in dolžnosti v odnosih med šolsko ustanovo, dijaki in družinami.

Dogovor v formatu PDF

Disciplinski pravilnik 2019

Disciplinski pravilnik podrobno navaja, katero ravnanje se lahko obravnava kot disciplinski prekršek z ozirom na dolžnosti, ki so navedene v 3. členu statuta, na normalne odnose v šolski skupnosti in na specifične razmere vsake šole.

 

Pravilnik sklepanja pogodb z zunanjimi sodelavci

Pravilnik sklepanja pogodb z zunanjimi izvedenci zadejavnosti v sklopu vzgojno-izobraževalne ponudbe v smislu 40. čl. medministrskega odloka št. 44 z dne 1. februarja 2001

Pravilnik sklepanja pogodb z zunanjimi sodelavci

Pravilnik za dijake-športnike

Pravilnik za dijake-športnike