Facebook

Instagram

Stampa

GRAFIKA in DIZAJN

. Home . GRAFIKA in DIZAJN

 - GRAFIKA in DIZAJN

Profil grafičnega operaterja opredeljujejo specifična znanja, ki so vezana na postopke obdelave in predelave grafične podobe papirnatih in elektronskih založniških izdelkov pred objavo. Grafik sodeluje z naročnikom pri oblikovanju grafične zamisli; prejeto gradivo predela in dopolni tako, da ga zaobjame v celostno grafično podobo z natančno določeno in premišljeno sporočilnostjo.

GriD je triletni poklicni tečaj, ki se zaključi s poklicno kvalifikacijo in pridobitvijo naziva grafični operater. Dodatni četrti letnik vodi v naziv grafični tehnik. Na tri- in štiriletnem programu pridobijo dijaki kompetence, ki so vnovčljive  na področju digitalne založniške dejavnosti in pri pripravi gradiva za digitalni tisk. Njihova znanja in spretnosti krijejo različne vidike grafičnega dela, kot so npr. oblikovanje in prelom besedila, urejanje digitalnih ilustracij, zajemanje in urejanje digitalnih fotografij in videoposnetkov ter upravljanje projekta in komunikacija z naročnikom. Dijaki pridobijo tudi osnove računalniškega programiranja in 3D-animacije.

Na zavodu Stefan izvajamo program poklicnega usposabljanja za grafiko in dizajn v tesnem sodelovanju s tehniškimi programi. Dijakom zatorej nudimo bogat izbor dodatnih in izbirnih dejavnosti. Dijaki opravijo od drugega letnika dalje letno 200 ur praktičnega usposabljanja v založništvih, časopisnih uredništvih, v fotografskem studiu in drugih podjetjih, kjer je večji del delovnega procesa usmerjen v grafično oblikovanje.

Od šolskega leta 2019-20 ni več mogoč vpis v prvi letnik, zato se program izvaja do zaključka izobraževanja že delujočih razredov.