Facebook

Instagram

Stampa

Jožef Stefan

…kjer se teorija spaja s prakso…

skupina dijakov na izletu Jožef Stefan

Jožef Stefan

V koraku s časom!

Jožef Stefan

Postavljamo TEMELJE za TVOJO BODOČNOST!

prvi dan pouka

novice • splošna  03.07.2024

Začetek pouka v š.l. 2024/2025

Oddelki

Elektronika in Elektrotehnika

Mehanika in Mehatronika

Kemija, Materiali in Biotehnologije