Facebook

Instagram

Stampa

Jožef Stefan

…kjer se teorija spaja s prakso…

skupina dijakov na izletu Jožef Stefan

Jožef Stefan

V koraku s časom!

Jožef Stefan

Postavljamo TEMELJE za TVOJO BODOČNOST!

novice • novice  06.06.2024

Predstava v predstavi

Oddelki

Elektronika in Elektrotehnika

Mehanika in Mehatronika

Kemija, Materiali in Biotehnologije