Facebook

Instagram

Stampa

Jožef Stefan

…kjer se teorija spaja s prakso…

skupina dijakov na izletu Jožef Stefan

Jožef Stefan

V koraku s časom!

Jožef Stefan

Postavljamo TEMELJE za TVOJO BODOČNOST!

prvi dan pouka

novice • splošna  22.06.2022

PRELOŽENO OCENJEVANJE: koledar preverjanj š.l. 2021/2022

Oddelki

Elektronika in Elektrotehnika

Mehanika in Mehatronika

Kemija, Materiali in Biotehnologije

Grafika in Dizajn