Facebook

Instagram

Stampa

MEHANIKA in MEHATRONIKA

. Home . MEHANIKA in MEHATRONIKA

 - MEHANIKA in MEHATRONIKA

Mehanski in mehatronski tehnik ima poglobljeno znanje o materialih, njihovi izbiri in obdelavi. Pozna delovanje strojev in aparatur ter organizacijo dela v industrijskih obratih. Načrtuje, izdeluje in preizkuša naprave in druge proizvode ter izvaja redno vzdrževanje kompleksnih mehanskih in elektromehanskih sistemov.

Mehanika in mehatronika je tehniški izobraževalni program, ki omogoča vpis na katerikoli univerzitetni ali visokošolski študij. Specifična priprava nudi djakom odlično izhodišče predvsem pri izbiri tehnično-znanstvenih univerzitetnih smeri, obenem pa omogoča takojšnjo zaposlitev, saj je mehanik/mehatronik eden izmed najbolj iskanih poklicnih profilov.

Mehanski oddelek združuje teorijo in prakso, tradicionalne sisteme obdelave materialov in nove tehnologije. Dijaki obiskujejo številna podjetja in industrijske obrate, kjer opravljajo tudi praktično usposabljanje z delom. Že vrsto let smo dejavni na področju mednarodnega sodelovanja in čezmejnega povezovanja s sorodnimi šolami.

Dijaki mehanskega oddelka so vključeni tako v projekte nadgradnje posameznih strokovnih spretnosti in znanj kot tudi v številne izbirne dejavnosti, ki so usmerjene v širjenje njihovega kulturnega obzorja, jezikovnega znanja, državljanskih kompetenc in spodbujanje podjetništva.