Facebook

Instagram

Stampa

KEMIJA, MATERIALI in BIOTEHNOLOGIJE

. Home . KEMIJA, MATERIALI in BIOTEHNOLOGIJE

 - KEMIJA, MATERIALI in BIOTEHNOLOGIJE

Tehnik okoljskih biotehnologij ima poglobljeno znanje o materialih in obvlada tehnike instrumentalne kemijsko-biološke analize. Njegov poklicni profil odlikujejo spajanje znanj in spretnosti s področja kemije, biologije in mikrobiologije, predvsem pa specifične kompetence na področju preprečevanja in upravljanja situacij, ki so lahko nevarne za okolje.

Dijaki, ki zaključijo študij na smeri okoljskih biotehnologij, se lahko vpišejo na katerikoli univerzitetni ali visokošolski program, njihova specifična priprava pa nudi boljše izhodišče še zlasti na fakultetah z znanstveno, tehnološko ali medicinsko usmeritvijo. Pridobljeno znanje omogoča tudi takojšnjo zaposlitev v podjetjih, ki se ukvarjajo z laboratorijskimi analizami, preverjanjem kakovosti, upravljanjem kemijskih in biotehnoloških procesov ter varovanjem okolja.

Na kemijsko-biološkem oddelku zavoda Stefan nadgrajujemo predpisane ministrske vsebine z dodatnimi dejavnostmi, ki bogatijo dijakov kulturni in poklicni profil ter njegovo poglobljeno poznavanje agronomske, obrtniške in gospodarske stvarnosti našega ožjega in širšega okolja. 

Dijaki kemijsko-biološkega oddelka so vpeti v čezmejna sodelovanja in mednarodne projekte ter sodelujejo na predmetnih in kulturno-literarnih tekmovanjih. V šoli pridobljeno znanje dopolnjujejo in nadgrajujejo v sklopu praktičnega usposabljanja z delom v znanstveno-raziskovalnih ustanovah in visokotehnoloških podjetjih.