Facebook

Instagram

Stampa

ELEKTRONIKA in ELEKTROTEHNIKA

. Home . ELEKTRONIKA in ELEKTROTEHNIKA

 - ELEKTRONIKA in ELEKTROTEHNIKA

Elektronski tehnik se ukvarja z načrtovanjem elektronskih vezij ter izdelavo, upravljanjem in nadzorovanjem električnih in elektronskih sistemov. Njegove sposobnosti segajo na različna področja razvoja in upravljanja sistemov za zajemanje podatkov, upravljanja elektronskih aparatur, nadzora v industrijski avtomatizaciji in specifičnega znanja na področju pridobivanja električne energije, tudi iz alternativnih virov.

Elektronski oddelek Državnega izobraževalnega zavoda Jožef Stefan je tehnična smer, ki pripravlja dijake za nadaljevanje študija na katerikoli fakulteti, še posebej pa  na tehnično-znanstvenih univerzitetnih programih. Ob tem dijaki pridobijo specifično strokovno znanje, ki jim omogoča takojšnjo zaposlitev in učinkovito vključitev v delovni proces v okoljih, kjer so potrebna znanja s področja elektronike, elektrotehnike in avtomatskih sistemov. 

Na elektronskem oddelku naše šole standardni kurikulum nadgrajujemo z dodatnimi laboratorijskimi dejavnostmi in smotrno izbranimi izkušnjami praktičnega usposabljanja z delom, ki spodbujajo prepletanje teorije in prakse. Vse to omogoča dijakom večjo samostojnost in suverenost pri študiju in uveljavljanju na trgu dela.

Poleg laboratorijskih dejavnosti posvečamo veliko pozornost spodbujanju podjetništva. Dijaki elektronskega oddelka so vključeni v različne projekte in večkrat sodelujejo s svojimi prispevki na lokalnih, regijskih in mednarodnih podjetniških dogodkih ter na tematskih konferencah.