Facebook

Instagram

Stampa

novice 

5×1000 za združenje A.B.C.

02.03.2023
ISIS Jožef Stefan - NEWS - 5×1000 za združenje A.B.C.

Dobrodelna ustanova A. B. C. prisluhne in pomaga otrokom, ki preživljajo bolezen v otroški bolnišnici Burlo Garofolo, hkrati nudi psihološko podporo njihovim družinam. S prirejanjem različnih pobud se obrača na šolsko populacijo, v dijakih skuša razvijati vrednote medsebojnosti, vključevanja in spoštovanja drugačnosti, ob tem si prizadeva, da bi se tudi oni približali dobrodelstvu. 
Nameni pet promilov za dobrodelno ustanovo A. B. C.!

https://abcburlo.it/5×1000/