Facebook

Instagram

Stampa

Nov laboratorij za mehanski oddelek

11.05.2020
 - Nov laboratorij za mehanski oddelek

Pred dvema letoma se je mehanski oddelek naše šole predstavil na razpis banke CRT, točneje Fondazione CRT, ki vsako leto podeljuje do 100.000€ za posodobitev šolske opreme. Predstavljen načrt je bil pred kratkim v celoti odobren. Večji del stroškov bo krila Fondazione CRT, manjši del teh stroškov pa ostajajo v breme šoli.

Predstavili smo ambiciozen načrt in sicer prosili smo denar za nabavo CNC stroja in 3D skenerja. Projekt je za naš oddelek nujen, v kolikor do danes še nimamo na šoli primernega laboratorija oziroma delavnice za mehansko tehnologijo in se morajo dijaki drugače premikati do zavoda Volte, kjer lahko uporabljajo mehanske stroje.

V celoti je oprema vredna nad 35.000€. Večji del te vsote bomo uporabili za nabavo CNC stroja visoke preciznosti, ostalo pa je namenjeno 3D skenerju. Skupaj z novimi nabavami bomo v učilnici številka 11 namestili še naš 3D tiskalnik, tako da bomo razpolagali s kompletnim laboratorijem za 3D izdelavo. Dijaki mehanskega oddelka bodo lahko direktno programirali CNC stroj med lekcijami mehanske tehnologije, tako da bi imeli takoj povratne informacije o opravljenem programu. Programiranje s tako imenovanim G-code je že dolgo let v naših programih, vendar so dijaki le redkokdaj direktno uporabljali lastne programe. Poleg tega uporaba CNC stroja skupaj s 3D tiskalnikom nudi možnost sestave kateregakoli elementa, plastičnega ali kovinskega.

Nov laboratorij bo lahko deloval tudi kot dodana vrednost pri izmenjavi šola delo za vse oddelke, v kolikor bomo v njem lahko simulirali produkcijo enostavnih delov. Pri tem pa je prisotnost 3D skenerja nujna, v kolikor nudi možnost, da se takoj ustvarijo rezervni deli katere koli vrste.