Facebook

Instagram

Stampa

novice 

Predavanji: grafika in podmorski droni

11.01.2021
 - Predavanji: grafika in podmorski droni

V petek 8. januarja smo na Stefanu imeli dve zanimivi predavanji. Prvo je bilo specifično za petošolce elektronskega in mehanskega oddelka in sicer Walter Caharija, elektronski inženir, ki že več let dela v Trondheimu na norveškem, je predaval o podmorskih dronih ( ROV, Remotely Operated Vehicle) in kako se te uporablja v ribogojništvu. Dijaki so kazali na tematiko precejšnje zanimanje, bodisi na ekonomsko plat ribogojništva, predvsem pa na uporabljene tehnike pri kontroli mrež in rib v Severnem morju.

Drugo predavanje je bilo na temo grafike in sicer o UXD (user experience design), kjer prevlada ideja, da se morajo grafika in grafični izdelki zgledovati na porabnika, ne pa na ustvarjalca. Predavanju so sledili vsi dijaki oddelka GRID. Predavateljica Valeria Gaitan, doma iz Guatemale, ki že več let dela na norveškem na področju grafike je obrazložila, kako je treba ustvariti končni izdelek, da bo za porabnika primeren in uporabljiv.

V obeh primerih so dijaki sledili predavanju delno v prisotnosti delno preko videokonference.