Facebook

Instagram

Stampa

novice 

Športni dan 2022

13.06.2022
 - Športni dan 2022

Zaključni dan šolskega leta 2021/22, petek 10. junija 2022, so dijaki zavoda Stefan preživeli na nogometnem igrišču Zarja pri Bazovici, kjer se je odvijal športni dan.

Dijaki so se po razredih udeležili različnih iger. Sledilo je podeljevanje priznanj posameznih dijakov, ki so se v teku šolskega leta udeležili različnih tekmovanj in delavnic.

Vse se je zaključilo z nogometnim turnirjem, ki ga je letos zmagala ekipa biologov.

Podeljevanje priznanj po razredih:

2.B: Olimpijada naravosl.ved: podelitev potrdila za dijaka Simoneja Chicco –  prvi za bienij in 4.v FJK ter izbran za FJK za državno tekmovanje

Imperia: kemijske igre prva na pokrajinski ravni

3.B: Na literarnem natečaju Slovenskega kluba je dijakinja Ivana Blason zasedla tretje mesto za poezijo. 

PON Restart Science

4.B: Battilana: kemijske igre prva na pokrajinski ravni

PON Restart Science

Erasmus: Paula in Emma – posebna pohvala za sodelovanje in organizacijo, vsi – podelitev diplom s Švedske

5.B: PON: Restart to Move (nekateri dijaki)

Olimpijada nar.ved: potrdilo za Majo Grilanc – prva za trienij in 6. v FJK

PON Restart Science

Erasmus: Giulia – posebna pohvala za sodelovanje  in organizacijo dejavnosti, vsi- podelitev diplom s Švedske

1.E: Prisotnost na elektro-popoldnevih (nekateri dijaki)

2.E: Mladi za(S)klad VR: podelitev potrdila o obiskovanju tečaja (samo nekateri dijaki)

3.E: PON: Restart Making, cel razred

4.E: Mladi za(S)klad VR:  podelitev potrdila o obiskovanju tečaja (samo nekateri dijaki)

5.E: PON: Restart to Move (nekateri dijaki)

1.M: LEGO Challenge

2.M: PON: Restart Making, cel razred

Literarni natečaj Slovenskega kluba: poezija Richarda Deponte je bila priporočena za objavo; zadevno diplomo je že prejel od organizatorjev natečaja 

3.M: Mladi za(S)klad VR: podelitev potrdila o obiskovanju tečaja (samo nekateri dijaki)

4.M: Mladi za(S)klad VR: podelitev potrdila o obiskovanju tečaja (cel razred)

5.M: Nagrada za Taucarja, ki je v skupini zmagal na Hackatonu

PON: Restart to Move (nekateri dijaki)

4.Grid: Foto in video-krožek

PON: Restart to Move (nekateri dijaki)