Facebook

Instagram

Stampa

Govorilne ure

. Home . Starši in dijaki . Govorilne ure

Od 4. novembra dalje stopi v veljavo spodnji razpored govorilnih ur. Starši lahko zaprosijo za razgovor s profesorjem tako, da se do 24 ur pred govorilno uro najavijo na razgovor s sporočilom, v katerem zabeležijo ime dijaka in razred ter elektronski naslov (Gmail ali dijakov šolski naslov), preko katerega se bodo povezali na razgovor. Nato profesor pošlje povezavo oz. povabi na videoklic starše na naslov, ki so ga posredovali. Starši se morajo natančno držati predvidene ure začetka.

Za enostavnejša vprašanja lahko starši zaprosijo tudi samo za dopisni odgovor profesorja.

V primeru, da videoklica ni mogoče opraviti, lahko starši v skrajnem primeru zaprosijo za telefonski pogovor tako, da se naročijo v tajništvu, ki bo preverilo profesorjevo navzočnost v šoli na dan govorilne ure. 

Govorilne ure na šoli bomo ponudili, ko bodo razmere to ponovno dopuščale.