Facebook

Instagram

Stampa

Terminološki slovar

Terminološki slovar smeri Kemija, materiali in biotehnologije je nastal v šolskem letu 2021/2022 s koristenjem sredstev iz DZ 26/07. Oblikovali so ga dijaki četrtega razreda, in sicer Anja Battilana, Emanuel Baruca, Emil Canciani, Emma Dapretto, Matija Furlan, Paula Racman in Nur Sawaid. Geslovnik je nastal na podlagi učnega gradiva s področja naslednjih predmetov: Vede o Zemlji in biologija, Kemija, Uporabne znanosti in tehnologija, Analizna kemija in instrumentalna analiza, Organska kemija in biokemija, Biologija,mikrobiologija in tehnologija nadzora okolja. Projekt je vodila profesorica Vilma Purič ob sodelovanju profesorjev Sare Čok, Martine Starec in Martine Bresciani, strokovne nasvete za sestavo glosarja je nudila dr. Matejka Grgič. Slovar ima odzivni značaj, saj ga uporabniki lahko sproti dopolnjujejo, izrazijo svoja mnenja in predloge.