Facebook

Instagram

Stampa

novice 

Zaključek projekta z deželno agencijo ARPA

10.05.2024
 - Zaključek projekta z deželno agencijo ARPA

4. in 5.KB sta 8. maja v dolini Glinščice zaključila projekt o bioloških indikatorjih v sodelovanju z deželno agencijo ARPA. Dijaki/nje so pod vodstvom raziskovalcev vzorčevali in razvrščali bentoške nevretenčarje, diatomeje in makrofite, s pomočjo katerih lahko določamo kvaliteto vodnih teles.