Facebook

Instagram

Stampa

Erasmus + 2023-2025

. Home . Projekti . Erasmus + 2023-2025

INOVATIVNA MEDNARODNA KNJIŽNIČNA USTVARJALNOST

Od 1.oktobra 2023 do 30. junija 2025 bomo v sodelovanju s Srednjo gozdarsko, lesarsko in zdravstveno šolo iz Postojne in Knjižnico Šmarje pri Jelšah izvajali Erasmus projekt, kateri glavni cilj je privabiti mlade v knjižnice. S projektom želimo inovativno nadgraditi knjižnično dejavnost in jo približati mladim preko: – novih inovativnih programov kreativnega ustvarjanja (kreativno pisanje, likovne, literarne delavnice, bralni klub), igrifikacija v knjižnici, dogodki, potujoča razstava, – uporabe digitalizacije pri predstavitvi in uporabi knjig (book trailerji), – ustrezne opreme prostora, ki je blizu mladim (bralni kotiček), – mednarodnem povezovanju za mreženje in spodbudo mladim, – vključevanju priseljencev v aktivnosti knjižnice (potopisna predavanja, nabava literature z njihovim materinim jezikom) z namenom pomoči pri ohranitvi njihovega jezika in kulture.

V okviru projekta Erazmus Inovativna mednarodna knjižnična ustvarjalnost poteka bralni krožek, v katerem sodelujejo dijaki DIZ Jožefa Stefana in dijaki SGLZŠ iz Postojne ter Knjižnica Šmarje pri Jelšah. Prvo srečanje se je odvijalo na spletu, 13.decembra. Dijaki 3.kb so predstavili življenje in delo Dušana Jelinčiča, osredotočili so se na njegovo gorsko pisanje in prikazali njegova zgodovinska dela, posebno pozornost so namenili zbirki zgodb Tržaške prikazni. Dijaki 3.m so prebrali nekaj odlomkov iz Jelinčičevih del. Naslednje srečanje bo predvidoma v začetku marca.

V sredo 13. marca so v sklopu Erasmus+ projekta Inovativna mednarodna knjižnična ustvarjalnost dijaki 3. Kb in 3. M imeli drugo virtualno srečanje s sovrstniki SGLZŠ iz Postojne.
Na drugem srečanju so si dijajki izmenjali mnenje o prebrani zbirki novel Tržaške prikazni avtorja Dušana Jelinčiča. Dijaki 3. kb so vodili pogovor, pomagali so si s kvizom Kahoot in drugimi spletnimi igrami. Izpostavljene so bile nekatere tematike umobolnice, kot npr. Basaglijeva reforma, lik Diega Henriqueza, openski tramvaj, taborišče Rižarna in drugo. Na koncu jih je profesorica Erika Bezin peljala na virtualni sprehod po slovenskem Trstu.

sredo 22. maja bo v okviru Erasmus+ projekta Inovativna mednarodna knjižnična ustvarjalnost potekal obisk dijakov iz Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole Postojna. Dijaki 3. kb se bodo skupaj z gosti postojnske šole podali na literarni sprehod po sledeh Tržaških prikaznih Dušana Jelinčiča. Dijaki bodo vodili ogled svetoivanskega parka in središča mesta. Ob 12.15 se bo odvijalo srečanje s pisateljem Dušanom Jelinčičem, ki bo potekalo v večnamenski dvorani.