Facebook

Instagram

Stampa

Erasmus+ 2018-2020

. Home . Projekti . Erasmus+ 2018-2020

2018-2020 Projekt Erasmus+

Biokemija med dvema državama: razlike in podobnosti

Dvoletni Erasmus+ projekt Biokemija med dvema državama se na biokemijskem oddelku izvaja od oktobra 2018, in sicer s šolo Rudbeksgymnasiet v mestu Örebro na Švedskem. Projekt sloni na skupnih laboratorijskih vajah in izmenjavi dijakov. V sklopu projekta smo na šoli že dvakrat gostili dijake šole Rudbeksgymnasiet. Ob prvem obisku smo skupaj spoznavali oljkarstvo in pridelavo oljčnega olja, oktobra 2019 pa smo celostno odkrivali vinogradništvo in vinarstvo v naših krajih ter analize vina. Marca 2019 smo med enotedenskim obiskom na Švedskem, izvedli vrsto poskusov povezanih z izolacijo DNK-ja, uporabili smo PCR-metodo, s katero smo pomnožili DNK in elektroforezo, slednja nam je omogočala, da smo ločiili različne fragmente nukleinske kisline.

Zadnje dve leti so dijaki obeh šol krepili medkulturno komunikacijo in se  medsebojno spoznavali. Svoje delo v laboratoriju so dokumentirali z videoposnetki in drugimi multimedijskimi zapisi. Izmenjali so si izdelano gradivo in primerjali rezultate, na primer v zvezi z izdelovanjem sira, ekstrakcijo laktoze in sestavo lepila iz mleka ter uporabo Fehlingovega in Tollensovega reagenta za določanje aldehidov in ketonov.

Državni izobraževani zavod Jozef Stefan gosti skupino švedskih dijakov

Med poukom biokemije spoznavajo tudi kulturo drug drugega

Naši posnetki laboratorijskih analiz

Lepilo iz mleka

Izolacija laktoze iz kravjega posnetega mleka

Laktoza: reducirajoči
ali nereducirajoči sladkor?

Volumetrično določanje skupnih
kislin v vinu s titracijo

Fermentacija alkohola

Kemijske in mikrobiološke
analize vode iz kala

Videos and posters from Rudbecksgymnasiet

Lactose and milk experiments

Gelelectrophoresis

How to use a pipette